lnwshop logo

บทความ

#รวมทั้งข้อสอบเก่าและข้อสอบใหม่ภาค ข ท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 เดือนที่ผ่านมา
#รวมทั้งข้อสอบเก่าและข้อสอบใหม่ภาค ข ท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด 1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บังคับใช้เมื่อใด ก. 28 พฤษภาคม 2535 ค. 18 พฤษภาคม 2553ข. 18 พฤษภาคม 2535 ง. 28 พฤษภาคม 2553ตอบ ก. 28 พฤษภาคม 2535มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน ปร…
#รวมข้อสอบเก่าและข้อสอบใหม่ภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 เดือนที่ผ่านมา
#ชุดแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2560#รวมทั้งข้อสอบเก่าและข้อสอบใหม่ภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด#รวบรวมจากข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น จากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆและจากอาจารย์สถาบันติว#เจาะลึกตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย#ไม่ต้องเสียเวลาไปติว เพราะเรามีให้ครบชุดทั้งหนังสือและmp3พร้อมอธิบายเนื้อหาแนวข้อสอบภาค ก ท้องถ…
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 349 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 9 เดือนที่ผ่านมา
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 349 อัตรา และผู้พิการ 21 อัตรา รวมเป็น 370 อัตรา(ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560กลุ่มงานบริการ- เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตราอัตราค่าตอบแทน :13,800บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)…
กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 9 เดือนที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา ***ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.*** ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส.) จำนวน 4 อ…
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 155 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 9 เดือนที่ผ่านมา
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 155 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศภาคม 2560 ถึง 30 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการด้วย กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 155 อัตรา1.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศน…
กรมสรรพากร รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 515 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 9 เดือนที่ผ่านมา
กรมสรรพากร รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 515 อัตรา ประกาศกรมสรรพากร รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนต…
กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 345 อัตรา( ทั่วประเทศ )รับสมัคร 20 เม.ย. - 15 พ.ค. 60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 10 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 345 อัตรา ( ทั่วประเทศ ) รับสมัคร 20 เม.ย. - 15 พ.ค. 601.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาทประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งว่าง : 124 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ตามเนียบท้ายประกาศรายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ…
**สำนักงานสถิติแห่งชาติ** เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตราวันที่ 18 - 25 เมษายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 10 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติอัตราเงินเดือน 11280 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา2. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไปอัตราเงินเดือน 18000 บาทจำ…
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 75 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 11 เดือนที่ผ่านมา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 75 อัตรา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ข้อมูลจาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย https://www.facebook.com/Jobtoday/ ) โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแห…
[ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ]ท้องถิ่น ภาค ก และ ภาค ข ทุกตำแหน่งไปอ่านกันเลย[พร้อมเฉลย]
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 11 เดือนที่ผ่านมา
[ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ]ท้องถิ่น ภาค ก และ ภาค ข ทุกตำแหน่งไปอ่านกันเลย[พร้อมเฉลย] 1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บังคับใช้เมื่อใด ก. 28 พฤษภาคม 2535 ค. 18 พฤษภาคม 2553ข. 18 พฤษภาคม 2535 ง. 28 พฤษภาคม 2553ตอบ ก. 28 พฤษภาคม 2535มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน ประ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 31 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม282,176 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด148,579 ครั้ง
เปิดร้าน22 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท7 ก.พ. 2561

CONTACT US

0908019077
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายแนวข้อสอบหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน อัพเดทใหม่ล่าสุดตลอด** สนใจติดต่อ โทร 090-8019077 line : khittanai inbox : www.facebook.com/tutorsob
เบอร์โทร : 0908019077
อีเมล : nes_507@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก